Stress- og trivselsvejledning

Er du der, hvor du føler du på egen hånd eller i samarbejde med din arbejdsplads har brug for at gøre noget ved din generelle trivsel, mål du gerne vil nå, føler dig stresset/presset, så kan vi sammensætte et forløb der matcher dig. Vi tager afsæt i det fokusområde der er mest relevant for dig.


Når stressen har fået fat er et stressvejledningsforløb en mulighed for at stoppe op og bearbejde det der forårsager din stress og mistrivsel. Et forløb sammensættes efter din situation. Eksempler på fokusområder er: Viden om stress – stresssignaler – stressdagbog – prioriteringer – tankemønstre – at sige til og fra – åndehuller – hvad giver og tager din energi – egenomsorg mv..

Alt efter hvad der er din situation kan et forløb også sættes sammen i en kombination af flere elementer eks. både stressvejledning, personlige udviklingsværktøjer, personprofil, mindfulness og meditation.

Værktøjer

Stressindikator – et stærkt (trivsels)værktøj til forebyggelse af stress samt mulighed for at arbejde med en konkret handlingsplan ift. at arbejde med din generelle trivsel. Testen afdækker personlige livsstilsvaner, holdninger, copingstrategier og egenskaber, der har en forskningsunderbygget betydning for udviklingen af stress og stressrelaterede sundhedsproblemer. Stressindikator identificerer sundhedsressourcer og sundhedsrisici overfor stressbelastninger indenfor 15 områder.

Udtalelse omkring Stress-/Trivselsforløb

Efter at have indset, at jeg var havnet i en situation, jeg ikke kunne klare alene, tog jeg kontakt til Malene.

Jeg startede i et stress- og mindfulnessforløb, som forløb over 2,5 måned. Her gav Malene mig konkrete
opgaver og værktøjer til at arbejde med mig selv og mit tankesæt.

Allerede efter første gang sammen med Malene mærkede jeg en ro i mit sind. Det her skulle nok gå.
Det var ikke mig, der var tosset og mærkelig. Og rent faktisk opdagede jeg også første gang, at jeg havde
flere stress-symptomer, end jeg selv troede. Og Malene fik mig til at indse alvoren i det, og at det ikke bare
går væk af sig selv. Nu skulle der gøres noget.

Malene havde en masse værktøjer, vi kunne gøre brug af. Fra gang til gang fik jeg opgaver, som vi fulgte op
på. Hver gang vi mødtes “målte” vi mine symptomer og trivsel. Og jeg oplevede ret hurtigt fremgang.

En stor motivationsfaktor for mig at kunne se sort på hvidt, at der var fremgang. Malene var rigtig god til at
mærke, hvor man var, og hvad der skulle til for at rykke dig. Samtidig var hun altid tilgængelig, når jeg lige
havde brug for et råd eller blot en lille sejrsdans på sms.

Malene er meget tillidsvækkende, imødekommende, varm og ægte. Jeg følte mig altid tryg og i gode
hænder.

Jeg har taget rigtigt meget med mig af mit forløb – både personligt og arbejdsmæssigt. Og jeg ved
nu, hvad der skal til i det daglige for at finde ind til mig selv og bevare mig selv, og hvad det betyder at
mærke efter. Jeg ved nu, hvad jeg kan og skal gøre, når livet er svært.

Jeg kan varmt anbefale et forløb med Malene. Det forandrer dit liv.


Venlig hilsen
Gitte