Værktøjer:


Hvad enten vi samarbejder om et stressvejledningsforløb, sparring til jobsøgning, mindfulnessforløb eller – alt efter din situation – en kombination, tilbyder jeg flere forskellige udviklingsværktøjer og test/profiler som vi kan tage i brug i din rejse mod øget trivsel.

Elementer kan være personprofil, trivselsprofil (Stressindikator), øvelser fra kognitiv terapi, meditation, jobinteressetest og øvrige personlige udviklingsværktøjer.


Extended Disc profilen

Extended Disc profilen kan anvendes på flere måder – både i form af en ”ren” adfærdsprofil”, en styrke- og motivationsprofil, en planlægningsprofil, teamprofil og en ungeprofil. Der er mange muligheder.

Self-Directed Search (SDS)

Self-Directed Search (SDS) er et anvendeligt vejledningsværktøj til uddannelse- og karriereplanlægning. Med SDS kan du finde inspiration til din jobsøgning og/eller uddannelsesplanlægning.

4mat

4mat er et værktøj til at forstå egen og andres læringsstile, og dermed indblik i hvordan du formidler og kommunikerer bedst ift. andre læringsstile. Værktøjet tager udgangspunkt i 4 grundtyper og deres foretrukne læringsstile. Yderligere kan der kobles viden på om venstre og højre hjernehalvdels indflydelse på den måde vi opfatter, lærer og videreformidler viden på. Analyserne fås både til voksne og unge.


Stressindikator

Stressindikator er et stærkt værktøj til forebyggelse af stress samt mulighed for en konkret handlingsplan ift. at arbejde med din generelle.