Trivselskonsulent -
Malene Engelbrechtsen


Gennem mange års arbejde med mennesker i organisationer som HR-konsulent, karriererådgiver, stressvejleder og Trivselskonsulent har jeg været langt omkring i problematikker omkring stress, daglige udfordringer ift. trivsel og balance i hverdagen. Jeg er uddannet Cand.Scient. Adm, MBKT-terapeut (Mindfulness-baseret-kognitiv-terapeut), Stressvejleder, Prof. Mindfulness-instruktør og Pædagogisk Mindfulness-instruktør. Er certificeret i 4MAT-mastering Training Design, Extended Disc Person Analyse og Makkerpar-analyse, Stressindikator (Trivselsprofil) samt SDS – Self-directed-search (Jobinteressetest).

Mit mål er at afhjælpe stress, skabe øget mental styrke – ikke kun når “skaden” er sket men løbende og som forebyggende, så vi står stærkere når stormen rammer. Jeg tilbyder forløb ift. stress, trivsel, mindfulness og karriererådgivning både til virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner, patientforeninger og private mennesker.


Tlf.:  42 46 00 57