Medarbejdere

Vera Møller Paulin Poulsen - Aut. Psykolog

Jeg er autoriseret af dansk psykolognævn og medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg har gennem en længere årrække arbejdet tæt med bl.a. kommunale instanser og har de seneste år fungeret som ledende psykolog i et firma med tværprofessionelt personale. Jeg har bred erfaring med såvel samtaleterapi som supervision for psykologer på vej mod autorisation. Jeg har erfaring i at arbejde med en bred vifte af diagnoser og lidelser, herunder belastningsreaktioner, angst, depression, parforholdsproblematikker, livskriser og hertil har jeg en særlig stor viden indenfor bl.a. funktionelle lidelser.


Mail: info@psykologerneibroenderslev.dk 

Tlf.: 42 46 00 03

Ulla Schultz - Aut. Psykolog

Jeg er uddannet cand.psych. og autoriseret af Psykolognævnet i 2013. Jeg har erfaring med samtalebehandling til mennesker som er ramt af forskellige udfordringer i livet, f.eks. stress, angst og depression.

Jeg har særlig erfaring med (neuro)psykologisk undersøgelse og behandling af mennesker med autismespektrumforstyrrelser, opmærksomheds og indlæringsvanskeligheder mm. samt de følgetilstande der kan høre med. Jeg kan derfor tilrettelægge specialiserede forløb til disse målgrupper. Jeg tilbyder også rådgivning til forældre til børn med særlige behov samt rådgivning og supervision til andre faggrupper.


Mail: info@psykologerneibroenderslev.dk

Tlf.: 26 25 00 67

Malene Engelbrechtsen - Stress-/Trivselskonsulent

  

Gennem mange års arbejde med mennesker i organisationer som HR-konsulent, Karriererådgiver, Stresskonsulent og Trivselskonsulent har jeg været langt omkring i problematikker omkring stress, daglige udfordringer ift. trivsel og balance i hverdagen. Jeg er uddannet Cand.Scient. Adm, MBKT-terapeut (Mindfulness-baseret-kognitiv-terapeut), Stresskonsulent, Prof. Mindfulness-instruktør og Pædagogisk Mindfulness-instruktør. Er certificeret i 4MAT-mastering Training Design, Extended-Disc-Personanalyse, Stress-indikator (Trivselsprofil) samt SDS – Self-directed-search (Jobinteressetest).

Mit mål er at afhjælpe stress, skabe øget mental styrke – ikke kun når “skaden” er sket men løbende og som forebyggende, så vi står stærkere når stormen rammer. Jeg tilbyder forløb ift. stress, trivsel, mindfulness og karriererådgivning både til virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner, patientforeninger og private mennesker.


Mail: info@psykologerneibroenderslev.dk

Tlf.:  42 46 00 57