Medarbejdere

Vera Møller Paulin Poulsen - Aut. Psykolog

Jeg er autoriseret af dansk psykolognævn og medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg har gennem en længere årrække arbejdet tæt med bl.a. kommunale instanser og har de seneste år fungeret som ledende psykolog i et firma med tværprofessionelt personale. Jeg har bred erfaring med såvel samtaleterapi som supervision for psykologer på vej mod autorisation. Jeg har erfaring i at arbejde med en bred vifte af diagnoser og lidelser, herunder belastningsreaktioner, angst, depression, parforholdsproblematikker, livskriser og hertil har jeg en særlig stor viden indenfor bl.a. funktionelle lidelser.


Mail: info@psykologerneibroenderslev.dk 

Tlf.: 42 46 00 03

Ulla Schultz - Aut. Psykolog

Jeg er uddannet cand.psych. og autoriseret af Psykolognævnet i 2013. Jeg har erfaring med samtalebehandling til mennesker som er ramt af forskellige udfordringer i livet, f.eks. stress, angst og depression.

Jeg har særlig erfaring med (neuro)psykologisk undersøgelse og behandling af mennesker med autismespektrumforstyrrelser, opmærksomheds og indlæringsvanskeligheder mm. samt de følgetilstande der kan høre med. Jeg kan derfor tilrettelægge specialiserede forløb til disse målgrupper. Jeg tilbyder også rådgivning til forældre til børn med særlige behov samt rådgivning og supervision til andre faggrupper.


Mail: info@psykologerneibroenderslev.dk

Tlf.: 26 25 00 67

Malene Mikkelsen - Psykolog


Jeg er uddannet Cand. Psych og er medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg har, igennem en årrække, arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet, hvor jeg har støttet mennesker til større afklaring og mestring af udfordringer relateret til beskæftigelse Jeg har i denne forbindelse deltaget i kurser omkring psykisk arbejdsmiljø og har erfaring med at vejlede herom. Jeg har yderligere taget ekstra uddannelse indenfor personlighedsforstyrrelsesspektret, senfølger efter hjernerystelse, stress, krise samt ISTDP.


Jeg arbejder med samtaleterapi relateret til en bred vifte af psykologiske problemstillinger og lidelser, hvoraf kan nævnes stressbelastning, angst, depression, senfølger efter hjernerystelse, selvværd, følelsesregulering og håndtering af livskriser. Jeg anvender en bred diversitet af metoder og tilpasser hvert enkelt forløb til klientens behov.


Mail: info@psykologerneibroenderslev.dk

Tlf.: 20 69 85 00