STRESS/BELASTNINGSTILSTANDE

Stress og belastningstilstande er desværre nogle af de tilstande, man ser en stigende forekomst af. Oplevelsen af belastning kommer, når vi vurderer at kravene er større end vores ressourcer. Mennesker kan sagtens håndtere denne udfordring en gang i mellem, men bliver det en mere fast oplevelse, så vil vi mennesker være i risiko for at udvikle stress. Når vi hos Psykologerne i Brønderslev arbejder med stress og belastningstilstande har vi en dyb respekt omkring det, fordi tilstandene faktisk kan være enormt invaliderende. Symptomerne er ofte mange og disse må tages alvorligt, fordi symptomerne er hjernens måde at fortælle os noget på - og det er derfor vigtigt at lytte og prøve at forstå dens budskaber. Er hjernen gennem længere tid på overarbejde, vil det vise sig gennem fysiske/kropslige symptomer og selvom man arbejder sig ud af stressen vil der fortsat være en sårbarhed, som man skal have respekt omkring. I arbejdet med dig vil vi bruge såvel kropsterapeutiske øvelser som undervisning og vi vil inddrage forskellige redskaber ved behov (app’s til hjemmebrug mv).