FUNKTIONELLE LIDELSER

Begrebet “funktionel lidelse” kan for nogen være ukendt. Det skal forstås som en paraplybetegnelse der dækker over en række diagnoser, herunder bl.a. fibromyalgi, BDS (bodily distress syndrome) og kronisk træthedssyndrom.  En funktionel lidelse skal forstås som en tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke fungerer optimalt. Man mener i dag at årsagen til en funktionel lidelse er multifaktoriel og at årsagen derfor er såvel psykisk som fysisk betinget. Hos Psykologerne i Brønderslev har vi gennem en årrække arbejdet meget med borgere indenfor dette spekter og har god erfaring med at behandle og psykoedukere (undervise). Vi oplever, at et forløb hos os er med til at øge livskvaliteten og at klienten gennem øget viden om sin tilstand bedre bliver i stand til at tackle sine symptomer og derved oplever en bedring.