DEPRESSION

Har man haft depression tæt inde på livet, så ved man at det er en lidelse, der kræver daglig kamp mod en ligegyldighed og en inaktivitet der, hvis den får lov, æder sig ind i alt hvad der har værdi for dig og efterlader et tomrum, som gør det mindre og mindre tiltalende at kæmpe sig fri af depressionen. Gennem en depression bliver det desværre ofte virkelighed, at man trækker sig væk fra de aktiviteter, som er vigtige for en i livet. Man kan have svært ved at gennemskue, hvorfor den er kommet, hvad der vedligeholder den og hvordan man kæmper sig fri. Sammen kan vi gennem målrettet indsats arbejde os ud af boblen og ind i livet igen. Vi vil arbejde med praktiske øvelser, værdier og målsætninger.